Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die 123Geslaagd verwerkt van haar cursisten. Indien u zich aanmeldt bij 123Geslaagd, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 123Geslaagd gevestigd aan de Ellertsveldlaan97 te Den Haag, +31 6 18 22 03 63, KvK nummer: 27365172 De klantenservice is bereikbaar via info@123geslaagd.nl of telefonisch op +31 6 18 22 03 63

Welke gegevens verwerkt 123geslaagd en voor welk doel

In het kader van uw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: • Voor- en achternaam, BSN-nummer, geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer, e-mailadres De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: • Uw naam, BSN-nummer en geboortedatum worden gebruikt om een CBR theorie-examen op uw naam in te boeken. • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van een bevestiging van de aanmelding voor een theoriecursus. Daarnaast worden deze persoonsgegevens ook gebruikt om contact op te nemen met u m.b.t. de theoriecursus. • Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de factuur van, de door u deelgenomen theoriecursus.

Bewaartermijn

123Geslaagd verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de bovenstaande doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies

 

Verwerking van de persoonsgegevens

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt 123Geslaagd gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Verstrekking aan derden is noodzakelijk voor het uitvoeren met de overeenkomsten die wij met u sluiten, het bevorderen van de gerechtvaardigde belangen van 123Geslaagd en om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen die op 123Geslaagd rust. Met de verwerker, die in de opdracht van 123Geslaagd uw gegevens verwerkt, hebben wij een verwerkersovereenkomst. 123Geslaagd blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Inzage, corrigeren en verwijderen

Via de klantenservice van 123Geslaagd kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 123Geslaagd zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden van 123Geslaagd, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze klantenservice: info@123geslaagd.nl.

Contact

123Geslaagd neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaring tegen te gaan. Mocht u de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@123geslaagd.nl.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelvoorkomende vragen over de theoriecursus.

De theoriecursus begint rond 07:00. Tijdens de cursus krijg je een aantal korte pauzes. Rond 12:30 uur vertrekken we naar het CBR om het theorie-examen af te leggen. Na het afleggen van het theorie-examen ben je klaar.

Na het aanmelden ontvang je een bevestigingsmail met een link naar onze lesstof. Neem deze goed door voordat je de theoriecursus volgt. Controleer altijd je spambox!

Jazeker. Ook cursisten met dyslexie kunnen onze theoriecursus goed volgen. Wij zorgen ervoor dat de cursus goed te volgen is en bieden extra hulp waar nodig is.

De minimale leeftijd is 16 jaar voor het afleggen van je auto theorie-examen.

Op de dag van je theorie-examen moet je in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Zonder een geldig legitimatiebewijs kan je helaas geen theorie-examen afleggen.

Het theorie examen wordt op dezelfde dag door ons gereserveerd na je aanmelding.

De aangegeven datum is een voorkeursdatum. Deze is niet direct definitief. Wij nemen zelf contact op voor een definitieve cursus en examen datum.

Ervaringen van onze cursisten

Op zoek naar een professionele theoriecursus? Lees ervaringen van onze cursisten.

Inschrijven